Menu

Duyen PHAM (CỨU DỮ LIỆU HDD)

Hà Nội

En résumé

Khôi phc d liu cng chuyên nghip - uy tín trên toàn quc
- Cu d liu cng máy tính
- phc hi d liu máy ch (server, NAS)
- Cu d liu u ghi Camera
- Gii mã d liu b virus mã hóa
- Phc hi d liu th nh, USB
- Sa cng
Công ty TNHH khôi phc d liu máy tính Vit Nam
T: 0989711388
C: S 20, Ngõ 143 Nguyn Ngc V, Trung Hòa, Cu Giy, Hà Ni
Website: https://cuudulieuhdd.com/

Entreprises

  • Công ty TNHH Khôi phục dữ liệu máy tính Việt Nam - Recovery data

    Hà Nội 2013 - maintenant CEO

Formations

Pas de formation renseignée

Réseau

Pas de contact professionnel