Menu

Ngoc DIEP

HÀ NỘI

En résumé

Cần mot cong viec tot

Mes compétences :
Hạ long
Hội An
Sài Gòn
Băng cốc

Entreprises

 • TP HCM - Hồ Chí Minh

  2014 - maintenant Bbkm
 • đà năng - Phan huy chú

  2014 - 2015 No thing
 • Sài Gòn - Quận 10

  2012 - 2014
 • hai long - Hai long moto

  2010 - 2010 Nót nót

Formations

 • Thực Nghiệm Sư Phạm HCM Ville (Ho Chi Minh)

  Ho Chi Minh 2010 - 2012 sinh viên
 • Université Ha Noi (Hanoi)

  Hanoi 2009 - maintenant
 • Lycée Viet Duc (Hanoi)

  Hanoi 2006 - 2008 học sinh
 • Dh Ngoai Ngu-Dh Quoc Gia Hn (Hanoi)

  Hanoi 2006 - 2007 học sinh

Réseau

Annuaire des membres :